Search
  • Fux Karachovič

Učme se od Mistrů

Updated: Jul 24, 2020

Caravaggio, velký mistr a rebel v jedné osobě. Stejně jako mnoho jiných začal v útlém věku jako učeň u mistra malíře a během let se vypracoval. Opakoval techniky, učil se a byl neustále v prostředí, které ho naplňovalo. Později jako malíř na vzestupu kopíroval fresky dalších mistrů a učil se tah za tahem. Stále měl před očima mistrná díla, dokud nenašel svůj směr a tím se vydal, přestože to byla bolestivá cesta.

Když jsem četl Caravaggiovu biografii, vyloženě mě uchvátila. V některých detailech mi připomínala i moje začátky s kaligrafií. Ne že bych se s kvalitou jeho práce srovnával, ale principy jsou podobné. Začátky byly velice postupné, učení se od mistrů v daném oboru – pro mě byl první Pokras Lampas, ruský kaligraf. Přestože se jeho směr netýká Mongolska, dynamika a způsob tvorby byl skvělý. Hned druhý byl Niels Shoe Meulman. Úžasný tvůrce calligrafitti (stejně jako Pokras), který nijak neodděluje písmo a umění. Jedno bez druhého prostě neexistuje.


Postupem času Caravaggio přešel k hledání a nalezení směru, který mu velice vyhovuje a plně s ním souzní. Já si takového posunu nebyl vědom, dokud jsem v Mongolsku nediskutoval o kaligrafii s kolegy. K mongolskému písmu jsou dva přístupy – jeden je vysoce technický, precizní. Druhý je postavený na dynamice a prožitku z pohybu. Jeden klidný, druhý divoký. Asi je jasné, že divoký směr je ten můj.


Jako samouk jsem si časem vyvinul směr, který ne všichni schvalují. Důvodem není chyba v psaní, ty je nutné eliminovat vždy, jinak písmo nedává smysl. Důvodem je izolované studium bez přímých vzorů v okolí. Což je asi i dobře, mám raději cesty, které přede mnou nikdo neprošel s mačetou.

Když jsem v květnu v Ulánbátaru reprezentoval Ambasádu České republiky, hned po příletu jsem měl skvělou možnost se poprvé setkat s jedním z Mistrů. Tamir Samandbadraa Purev. Vedl menší workshop pro cizince žijící ve městě a pozval i mě. Bylo nádherné vidět, že jeho styl práce je dynamický a rozumíme si v tvorbě. Díky tomu přemýšlíme nad možností spolupráce.


První bude návštěva Bretaně – tam bydlí v menším městě a jsem zván takže začátek října bude velice aktivní.

Druhý bude umělecký projekt u Karakora – bývalém hlavním městě Mongolska. Detaily zatím nejsou jasné, kromě toho, že to má být na jaře.


Bude to pravé studium u Mistra. Nemůžu se dočkat.


Máte taky své Mistry?


Uměním vpřed!

Fux Karachovič

14 views0 comments

Recent Posts

See All