Search
  • Fux Karachovič

Klid před bouří i v bouři

Updated: Jul 24, 2020

Na lidské mysli mě vždycky potěší její ovlivnitelnost zevnitř. Tím myslím to, jak jsme sami svými činy schopni změnit svoje myšlení a myšlenkový stav. Vynechejme teď témata „fake it till you make it“, pozitivního myšlení a podobné. Nezáleží až tak na míře, do jaké mají výsledky, ale spíš na principu, že mají vůbec nějaké výsledky. Je to naše rozhodnutí, které na nás má ve finále pozitivní dopad.

Po letech práce s písmem a tvorbě kaligrafií jsem si u sebe všiml zajímavého efektu. Jakmile je mysl unavená, nejistá nebo prostě nevhodně rozdivočená, sahám po štětci a tuši. Nebo aspoň obyčejné tužce. A píšu. Je jedno, co. Někdy jsou to náhodná slova, někdy ucelené texty. Vždy ale jde víc o proces tvorby, než o samotný význam slov.


Takové psaní nemusí trvat hodinu. Pokud chci jen zklidnit mysl, stačí pár minut. Ne že by hodina byla na škodu, někdy to tak taky dopadne. Dřív bylo uklidňující psaní vědomým cvičením, dneska je to takový reflex. Až časem si uvědomím tužku v ruce a popsaný kus papíru před sebou. Je to jako meditace, ale s tím rozdílem, že nechci přestat myslet, ale zaměřit myšlenky jen jedním směrem. Na každý tah, oblouk, dotyk papíru a šustění pera.


Ten princip mi přijde naprosto úžasný. Tužka nebo pero během pár minut absolutně změní nastavení mysli. Aby to mělo dlouhodobé důsledky, je potřeba “meditovat” pravidelně a dlouhodobě. I malá změna však za jedno sezení stojí.


Během posledních pár měsíců jsem zkoušel tuto myšlenku předat dál na workshopech a funguje to skvěle. Jeden by nevěřil, jak moc se mysl uvolní, když se zaměří na jednu věc. Jen v klidu tvořit a nemuset myslet na nic jiného. Teda abych to upřesnil – nemyslet na nic jiného je potřebný stav, ne doporučení. A kaligrafie je k tomu skvělý nástroj.


Takže ještě pár testů bude a workshopy jdou ven, tohle si nemůžu nechat pro sebe.


Tak se těšte, bude to jízda.


Uměním vpřed!


Fux Karachovič

15 views0 comments

Recent Posts

See All